Responsive Menu
Add more content here...

Declaraţii de avere

DA_Bodizs Tiberiu_2019.pdf
DA_Bodizs Zoltan_2019.pdf
DA_Bogya Alexandru2_2019.pdf
DA_Bogya Alexandru_2019.pdf
DA_Bogya Miklos_2019.pdf
DA_Boldizsar Maria_2019.pdf
DA_Breda Stefan_2019.pdf
DA_But Ioana M_2019.pdf
DA_Chirila Ioan_2019.pdf
DA_Darabont Vilmos_2019.pdf
DA_Denes Andras_2019.pdf
DA_Dimeny Alexandru_2019.pdf
DA_Filip Ioan_2019.pdf
DA_Gabor Geza A_2019.pdf
DA_Hajas Erika_2019.pdf
DA_Hosu Aurel_2019.pdf
DA_Imre Edina E_2019.pdf
DA_Kiss Istvan_2019.pdf
DA_Kiss Ludovic_2019.pdf
DA_Kiss Orsolya L_2019.pdf
DA_Kiss Sara_2019.pdf
DA_Kocsis Eva_2019.pdf
DA_Kovacs Istvan_2019.pdf
DA_Kovacs Marta I_2019.pdf
DA_Kulcsar Tibor_2019.pdf
DA_Lazar Ana-Maria_2019.pdf
DA_Lazar Veturia_2019.pdf
DA_Lukacs Solyom E_2019.pdf
DA_Lupou Nicolae R_2019.pdf
DA_Marosi Irma_2019.pdf
DA_Mitruly Sandor_2019.pdf
DA_Nemeth Annamaria_2019.pdf
DA_Nyeste Arpad_2019.pdf
DA_Ozsvath Ilona_2019.pdf
DA_Pap Reka_2019.pdf
DA_Pap Sandor_2019.pdf
DA_Petkes Ileana_2019.pdf
DA_Seres Melinda_2019.pdf
DA_Sirca Constantin_2019.pdf
DA_Solyom Zsuzsanna_2019.pdf
DA_Torma Alexandru_2019.pdf
DA_Torma Ecaterina_2019.pdf
DA_Toth Berta_2019.pdf
DA_Toth Nicolae_2019.pdf
DA_Toth Roland_2019.pdf
DA_Tuns Ioan Ovidiu_2019.pdf
DA_Vekas Albert L_2019.pdf
DA_Vincze Alexandru_2019.pdf
DA_Vincze Timea_2019.pdf

Declarații de interese

DI_Bodizs Tiberiu_2019.pdf
DI_Bodizs Zoltan_2019.pdf
DI_Bogya Alexandru2_2019.pdf
DI_Bogya Alexandru_2019.pdf
DI_Bogya Miklos_2019.pdf
DI_Boldizsar Maria_2019.pdf
DI_Breda Stefan_2019.pdf
DI_But Ioana M_2019.pdf
DI_Chirila Ioan_2019.pdf
DI_Darabont Vilmos_2019.pdf
DI_Denes Andras_2019.pdf
DI_Dimeny Alexandru_2019.pdf
DI_Filip Ioan_2019.pdf
DI_Gabor Geza A_2019.pdf
DI_Hajas Erika_2019.pdf
DI_Hosu Aurel_2019.pdf
DI_Imre Edina E_2019.pdf
DI_Kiss Istvan_2019.pdf
DI_Kiss Ludovic_2019.pdf
DI_Kiss Orsolya L_2019.pdf
DI_Kiss Sara_2019.pdf
DI_Kocsis Eva_2019.pdf
DI_Kovacs Istvan_2019.pdf
DI_Kovacs Marta I_2019.pdf
DI_Kulcsar Tibor A_2019.pdf
DI_Lazar Ana-Maria_2019.pdf
DI_Lazar Veturia_2019.pdf
DI_Lukacs Solyom Erzsebet_2019.pdf
DI_Lupou Nicolae R_2019.pdf
DI_Marosi Irma_2019.pdf
DI_Mitruly Sandor_2019.pdf
DI_Nemeth Annamaria_2019.pdf
DI_Nyeste Arpad_2019.pdf
DI_Ozsvath Ilona_2019.pdf
DI_Pap Reka_2019.pdf
DI_Pap Sandor_2019.pdf
DI_Petkes Ileana_2019.pdf
DI_Seres Melinda_2019.pdf
DI_Sirca V Constantin_2019.pdf
DI_Solyom Zsuzsanna_2019.pdf
DI_Torma Alexandru_2019.pdf
DI_Torma Ecaterina_2019.pdf
DI_Toth Berta_2019.pdf
DI_Toth Nicolae_2019.pdf
DI_Toth Roland_2019.pdf
DI_Tuns Ioan O_2019.pdf
DI_Vekas Albert L_2019.pdf
DI_Vincze Alexandru_2019.pdf
DI_Vincze Timea_2019.pdf

DECLARATII LA INCETAREA MANDATULUI

DA_Hosu Aurel_2020.pdf
DA_Torma Ecaterina_2020.pdf
DI_Hosu Aurel_2020.pdf
DI_Torma Ecaterina_2020.pdf

Comuna Crasna
Skip to content