Responsive Menu
Add more content here...

 

 

Nume: Kovacs

Prenume: Istvan

Funcția: Primar

 

 

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Conform legilor in vigoare primarul indeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care il conduce şi controlează.

  • Primarul reprezintă oraşul in relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau străine, precum şi in justiţie.
  • Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţonal al Romaniei, care este purtată in mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
  • Primarul indeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 68 şi 71 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală.
E-Mail: primar (@) crasna.ro
Comuna Crasna
Skip to content