Responsive Menu
Add more content here...
Crasna are un istoric local important: Cetatea Crasna, așezare formată in jurul cetății, apoi comitatul Crasna denumit după numele raului, care semnifică ”apă frumoasă”. Cuvantul provine din limba slavă: crasna- frumos, plăcut.

Primele date despre comitatul Crasnei găsim in Varadia Regestrum in care se vorbește despre comunele de iobagi aparținătoare cetății Crasna. Deoarece structura cetății coincide cu cele organizate de regele Ștefan cel Sfânt, putem presupune că ele s-au format deodată, la începutul sec. al XI-lea. Conducerea comitatului era asigurată de persoane de rang cum ar fi: curialis comes, maior exercitus, maior civitas, iobagi(jeleri). Cetatea Crasna era o instituție economică, administrativă, militară și judecătorească cu zece moșii aparținătoare, dintre care cele mai importante erau Bădăcin, Boghiș, Ban, Cizer și Horoat.

Între anii 1450-1470 primește rang de oraș, locuitorii fiind moșieri, nobilime mică, iobagi, se dezvoltă industria meșteșugărească iar piețele săptămânale și târgurile de animale devin vestite. La 15. iulie 1609 domnitorul Rakoczi Gabor a aprobat pentru orașul Crasna dreptul de a ține târguri și de a încasa taxă pentru loc de la vânzători.

În deceniul al șaptelea al sec. XVII luptătorii conduși de Thököly Imre aici și-au găsit adăpost, iar în răscoala condusă de Rákóczi Ferenc al II-lea au luat parte și nobilii din Crasna. În 1876 se desfiinţează comitatul Crasna, oraşul devenind una din cele 6 plase ale judeţului Sălaj, cu oficiul judecătoresc.

Comuna Crasna este situată în centrul judeţului Sălaj, la 19 km de la reşedinţa judeţului, municipiul Zalău.[mappress mapid=”3″]

 

Comuna Crasna
Skip to content