2017

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 06.01.2017. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 06.01.2017.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA NR.3.Din data de 06.01.2017.Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.pdf

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 06.01.2017.privind aprobarea acordării a 77 m3 lemn foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 25.01.2017.Privind aprobarea utilizării temporare a excedentului anual al bugetului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.6.Din data de 25.01.2017.Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2017-2018.pdf

HOTĂRÂREA Nr.7.Din data de 25.01.2017.privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 25.01.2017. privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică.pdf

HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 25.01.2017.privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,în anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 21.02.2017.Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 21.02.2017.privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bodizs Zoltan din partea U.D.M.R.pdf

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 21.02.2017.privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.pdf

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 21.02.2017.privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Szigyarto Alexandru și Solyom Maria a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.228, jud. Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 21.02.2017. privind aprobarea completării regulamentului pentru funcţionarea pieţei agroalimentare aprobată prin Hotărârea consiliului local nr.70/16.09.2010, anexa nr.4.pdf

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 21.02.2017.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.16.Din data de 21.02.2017.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 17.03.2017. Privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție ”Grădinița cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 21.03.2017. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 21.03.2017.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.20.Din data de 21.03.2017.privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Județului Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 21.03.2017. Privind completarea Hotărârii consiliului local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 21.03.2017. Privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.132/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf