Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 29.01.2019 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018, semestrul II
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2019
 3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2019-2020
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al apartului de specialitate al primarului comunei Crasna
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului public de asistență socială
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță,  asistență și reprezentare juridică
 8. Diverse.

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2019. január 29- én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

 1. Tájékoztatás a súlyos fogyatékossággal élő személyek személyi asszisztenseinek munkájáról a 2018 II. Félévben
 2. Határozat tervezet a szociális segélyben részesülő munkaképes személyek cselekvési tervének és a helyi érdekű munkák jóváhagyásáról a 2019 évre
 3. Határozat tervezet Kraszna község szintjén müködő iskolai hálózatának szervezéséről a 2019-2020.
 4. Határozat tervezet a polgármesteri hivatal Közigazgatás foglalkozási felyezetben található tisztviselői és kontraktuális alkalmazottainak alapfizetéséinek meghatározásáról
 5. Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
 6. Határozat tervezet a szociális szolgáltatások szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
 7. Határozat tervezet tanácsadói, jogi segítségnyújtási és képviseleti megállapodás megkötésének jóváhagyásáról
 8. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER