Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 27.11.2018 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită al unui automobil către SC CRASNA SERV SRL
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna
 8. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
 9. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
 11. Diverse

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. November   27-én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

      Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

 1. Határozat tervezet Kraszana község költségvetésének kiígazításáról a 2018. évre.
 2. Határozat tervezet a helyi adók és illetákek megállapításáról a 2019 – évre.
 3. Határozat tervezet azon pályázók jegyzékének jóváhagyásáról akik az ANL lakáshoz jutás listájára kerülnek
 4. Határozat tervezet A.N.L. lakás leosztására vonatkozó prioritás lista jóváhagyásáról
 5. Határozat tervezet ANL –s lakások leosztásáról
 6. Határozat tervezet egy gépjármű ingyenes használatának jóváhagyásáról a SC CRASNA SERV SRL részére
 7. Határozat tervezet Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról
 8. Határozat tervezet útiköltség megtérítéséről
 9. Határozat tervezet útiköltség megtérítéséről
 10. Határozat tervezet  az ülést vezető elnök személyének megválasztásáról
 11. Különfélék

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER