Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară  pe data de 23.09.2021 ,  ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru administratorul S.C. CRASNA SERV SRL
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați  pentru obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”
  5. Diverse.

Primar,

KOVACS ISTVAN


ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2021 szeptember 23 – án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

  1. Határozattervezet Kraszna község 2021. évi költségvetésének helyesbítéséről.
  2. Határozattervezet az SC CRASNA SERV SRL2021 frissített alapító okiratának módosításáról és jóváhagyásáról.
  3. Határozattervezet az S.C. CRASNA SERV SRL ügyintézői megbízási szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról
  4. Határozattervezet az “Napközis óvoda létrehozása Kraszna községben, Szilágy megye” beruházási cél aktualizált műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, valamint az “Napközis óvoda létrehozása Kraszna községben, Szilágy megye” beruházási célkitűzéshez kapcsolódó nem támogatható kiadások helyi költségvetésből történő finanszírozásának biztosításáról
  5. Különfélék.

 KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER