Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 25.04.2019 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Pop Aurel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
  2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Filip Ioan din partea Partidului Social Democrat.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
  4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020
  5. Diverse

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2019. április 25- én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

  1. Határozat tervezet Pop Aurel helyi tanácsosának mandátumának megszünésének megállapításáról, lemondása következtében
  2. Határozat tervezet Filip Ioan helyi tanácsos megbízatásának validálásáról a Szociáldemokrata Párt részéről.
  3. Határozat tervezet Kraszna község költségvetésének jóváhagyásáról a 2019 –as évre.
  4. Határozat tervezet az adószintek, az adók, a helyi adók és a hozzájuk hasonlított egyéb adók, bírságok inflációs indexálása a 2020 pénzügyi évre.
  5. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER