Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară pe data de 30.10.2023 ,  ora 7,30 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii  al Spitalului de boli cronice Crasna
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării financiare al UAT COMUNA CRASNA în calitate de partener în Asociația GAL Valea Crasnei si Barcaului, pentru realizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ perioada 2023 – 2027
 6. Diverse

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2023 október 30 – án 7,30 órai kezdettel

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

 1. Határozattervezet Kraszna község általános településrendezési terve érvényességi idejének meghosszabbításának jóváhagyásáról
 2. Határozattervezet Kraszna község köz- és magántulajdonába tartozó vagyontárgyak kezelésére vonatkozó 2024. évi helyi adók és díjak, valamint tarifák és bérleti díjak megállapításának jóváhagyásáról
 3. Határozattervezet a krasznai Krónikus Betegségek Kórháza tisztség jegyzékének módosításának jóváhagyásáról
 4. Határozattervezet utazási költségek megtérítésének jóváhagyásáról
 5. Határozattervezet Kraszna Község , mint partner a  Kraszna és Berettyó völgye szövetségben, a 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó helyi fejlesztési stratégia végrehajtása érdekében nyújtott pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról
 6. Különfélék

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER