Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară pe data de 29.10.2019 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj
 1. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafață de 676 mp, situat în loc. Ratin, înscris în CF nr.53502 Crasna
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.
 4. Diverse.

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján 2019. október 29- én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirendi tervezettel:

 1. Határozat tervezet Kraszna Község költségvetésének helyesbítéséről
 2. Határozat tervezet egy ingatlan ingyenes használatának jóváhagyása  a Szilágy megyei mentőszolgálatának javára
 3. Határozat tervezet  676 m2 terület  Kraszna község magántulajdonába való igazolásáról
 4. Határozat tervezet utazási költségek elszámolásának jóváhagyásáról
 5. Határozat tervezet Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról
 6. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER