Responsive Menu
Add more content here...

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR 

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 30.05.2024 ,  ora 14,00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru executarea lucrărilor de cosire a vegetatiei pe lucrarea Sistem hidroameliorativ Crasna, (7 ha) localitatea Crasna, comuna Crasna, SĂLAJ, Inițiator: Kovacs Istvan – primar  
  2. Diverse.      

    PRIMAR

    KOVACS ISTVÁN


    Comuna Crasna
    Skip to content