Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 21.08.2018 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.      Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 pe semestrul I.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei” .

3.     Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

4.    Diverse.

 

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. augusztus 21- én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

1.      Beszámoló a súlyos fogyatékossággal élő személyek személyes asszisztenseinek munkájáról a 2018. év  I. féléve során

2.     Határozattervezet a Kraszna-i napok szervezésének szabályzatának jóváhagyásáról

3.     Határozattervezet az ülést vezető elnök személyének megválasztásáról

4. Különfélék

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER