Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 20.06.2019 ora 8.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2019
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2019, a Comunei Crasna
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna
 8. Proiect de hotărâre privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum Județean
 9. Diverse

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2019. Június 20- án 8,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozat tervezet a krasznai kórház szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
 2. Határozat tervezet a szociális szolgáltatásokról szóló éves cselekvési terv jóváhagyásáról 2019-ben
 3. Határozat tervezet a szociális részleg működési és szervezési szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
 4. Határozat tervezet a 2019 – es év közbeszerzéseinek stratégiájának jóváhagyásáról
 5. Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
 6. Határozat tervezet a szociális szolgáltatások szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
 7. Határozat tervezet a ’Cserey-Goga’ Tehnológiai középiskola diákjainak képzési költségének részben való megtérítésének jóváhagyásáról
 8. Határozat tervezet a DC 80 községi út,  megyei út kategóriába sorolasának javaslatának jóváhagyásáról
 9. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER