Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară pe data de 24.09.2019 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

  4. Diverse

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján 2019. Szeptember 24- én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirendi trevezettel:

  1. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a Krasznai  „Cserey – Goga” Technológiai Liceum Igazgatósági Tanácsába
  2. Határozattervezet a Kraszna község helyi költségvetéséből a 2019-es évre szóló pénzügyi támogatásáról szóló rendelet jóváhagyásáról a krasznai községben működő törvény által elismert vallási felekezetek számára
  3. Határozattervezet utazási költségek elszámolásának jóváhagyásáró
  4. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER