Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 23.01.2020 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021
 2. Proiect de hotărâre privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local, Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna
 3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019
 4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 8. Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019, semestrul II
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,  în anul 2020
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj
 12. 12.Diverse.

PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2020 2019. január 23- án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozat tervezet Kraszna község szintjén müködő iskolai hálózatának szervezéséről a 2019-2020.
 2. Határozat tervezet a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a Krasznai  „Cserey – Goga” Technológiai Liceum Igazgatósági Tanácsába
 3. Határozat tervezet a Polgármester 509/2019 rendelkezésének validálásáról
 4. Határozat tervezet a Polgármester 510/2019 rendelkezésének validálásáról
 5. Határozat tervezet a polgármesteri hivatal Közigazgatás foglalkozási felyezetben található tisztviselői és kontraktuális alkalmazottainak alapfizetéséinek meghatározásáról
 6. Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
 7. Határozat tervezet a szociális szolgáltatások szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
 8. Tájékoztatás a súlyos fogyatékossággal élő személyek személyi asszisztenseinek munkájáról a 2018 II. Félévben
 9. Határozat tervezet a szociális segélyben részesülő munkaképes személyek cselekvési tervének és a helyi érdekű munkák jóváhagyásáról a 2019 évre
 10. Határozat tervezet Napközi Óvoda Kraszna községben, Szilágy megye, címü pályázat beruházási célérték kiigazításának jóváhagyása, valamint a beruházási célhoz kapcsolódó nem támogatható kiadások finanszírozásának biztosítása a helyi költségvetésből
 11. Határozat tervezet Multifunkcionális központ létrehozása Krasznán, Szilágy megyében, címü pályázat beruházási célérték kiigazításának jóváhagyása, valamint a beruházási célhoz kapcsolódó nem támogatható kiadások finanszírozásának biztosítása a helyi költségvetésből
 12. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER