Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară de îndată pe data de 06.01.2022 ,  ora  14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a  deficitului  secțiunii  de dezvoltare  pe anul  2021

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN

 


ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2022 január 6 – án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

  1. Határozattervezet a fejlesztési szakasz 2021. évi hiányának végleges fedezetének jóváhagyásáról

 KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER