Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară  pe data de 31.01.2023 ,  ora  14,00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2022
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Crasna pe anul 2023
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului S.C. CRASNA SERV SRL
 6. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022 cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr.2 la Hotărârea consiliului local nr.50/12.05.2022.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general defalcat pe categorii de investiție, caracteristicile  principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivul de investiție “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” finanțat de către Programul Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY”.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna
 9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.105/02.11.2022
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni
 11. Prezentarea Consiliului local al Deciziei nr.25 din data de 19.12.2022 al camerei de Conturi Sălaj.
 12. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2023 Január 31 – én 14,00 órai kezdettel

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozattervezet a fejlesztési részleg 2022. évi költségvetési hiányának végleges fedezésének jóváhagyásáról szóló, 2023.01.01-i 1/09. számú polgármesteri rendelet érvényesítéséről
 2. Határozattervezet Kraszna község polgármestere szakapparátusa tisztsegjegyzékének módosításáról
 3. Határozattervezet Kraszna község 2023. évi költségvetésének jóváhagyásáról
 4. Határozattervezet Kraszna község 2023. évi éves közbeszerzési programjának jóváhagyásáról
 5. Határozattervezet a Nemzeti Lakásügynökség által készített, a fiatalok számára bérbeadási rendszer keretében történő lakáselosztási lista kiegészítésének jóváhagyásáról
 6. Határozattervezet az S.C. CRASNA SERV SRL ügyintézője megbízási szerződésének megszüntetéséről
 7. Határozattervezet az SC CRASNA PREST SRL közvetlen irányításának átruházásáról szóló szerződés A. mellékletének kiegészítéséről, amelyet a helyi tanács 39. sz. határozata / 2022.04.14. sz. határozatával hagyott jóvá, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint az 50. sz. helyi tanácsi határozat 2. számú mellékletével / 2022.05.12.
 8. Határozattervezet az “ANGHEL SALIGNY” nemzeti beruházási program által finanszírozott “Az ivóvízhálózat bővítése és a csatornahálózat háztartási csatlakozásokkal való bővítése Kraszna községben” beruházási kategóriák szerinti bontásban, fő jellemzők, valamint műszaki és gazdasági mutatók szerint lebontott általános becslés jóváhagyásáról.
 9. Határozattervezet a helyi tanács képviselőinek a krasznai Krónikus Betegségek Kórházának Igazgatóságába történő kinevezéséről
 10. Határozattervezet Crasna község helyi tanácsának 105/2022.11.02. sz. határozatának kiegészítéséről
 11. Határozattervezet a helyi tanács ülése elnökének megválasztásáról a következő három hónapra
 12. A Szilagy megyei számvevő szék 2022.12.19-én kelt 25. számú határozatának ismertetése.
 13. Különfélék.

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER