Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 18.02.2020 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2020
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CRASNA SERV SRL
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind  serviciile sociale acordate în 2020
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în  favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata derulării activității didactice
 7. Diverse.

PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2020 február 18- án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozat tervezet Kraszna község költségvetésének jóváhagyásáról a 2020 –as évre.
 2. Határozat tervezet C. CRASNA SERV S.R.L. költségvetésének jóváhagyásáról a 2020 –as évre.
 3. Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáank jóváhagyásáról.
 4. Határozat tervezet a szociális szolgáltatásokról szóló éves cselekvési terv jóváhagyásáról 2020 –as évre
 5. Határozat tervezet utazási költségek elszámolásának jóváhagyásáról
 6. Határozat tervezet a Nappali Központ konyhájának ingyenes felhasználásának jóváhagyásáról a Karsznai “Cserey-Goga” Technológiai Középiskolának tanítási tevékenysége során
 7. Különfélék.

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER