Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară  pe data de 15.12.2020 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Crasna pe anul 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna
 3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna 
 4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna, județul Sălaj, în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, înscris în CF nr.51230 al UAT  Crasna, situat în extravilanul localității Crasna
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna.
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.952/a, jud. Sălaj
 10. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVAN

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2020 DECEMBER  15 – én 14,00 órai kezdettel, 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozattervezet a krasznai község 2020-ra szóló költségvetésének kiígazításának jóváhagyásáról
 2. Határozattervezet a krasznai krónikus betegségkórház irányítása alatt álló befektetett eszközök és készletelemek selejtezésének jóváhagyásáról
 3. Határozattervezet a 2021-re vonatkozó helyi adók és illetékek, valamint a krasznai község köz- és magánszférájába tartozó javak igazgatására vonatkozó tarifák és bérleti díjak megállapításáról
 4. Határozattervezet a Szilágy megyei krasznai község polgármesteri hivatalának nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Elektronikus Rendszerben a díjak és adók bankkártyával történő online fizetése céljából
 5. Határozattervezet az összeg elosztásának jóváhagyásáról azoknak a pároknak, akik idén ünnepelték vagy ünneplik az Arany esküvőt (50 éves házasság)
 6. Határozattervezet a beruházási terv jóváhagyásáról / a átruházási szerződésből eredő Díj felhasználásáról a hulladékgyűjtés és a szállítás tevékenységek irányításának koncessziójával Szilágy megyében, a települési hulladékgyűjtés és a szállítás szállítása CT 2, 777 / 2018.09.25. szrződés alapján.
 7. Határozattervezet a Kraszna község  külterületében található 51230 számú CF-ben nyilvántartott terület szétválasztásának jóváhagyásáról
 8. Határozattervezet a krasznai község helyi 2020-s költségvetéséből bizonyos pénzügyi formáknak odaítéléséről a törvény által elismert vallási felekezeteknek amelyek Kraszna községében működnek.
 9. Határozattervezet a Kraszna 952 / a, helyén található épületnek a  Szilágy megyei Mentőszolgálat javára történő ingyenes használatba vételének jóváhagyásáról
 10. Különfélék.

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER