Ordinea de zi

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

 

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 03.08.2017 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.
 2. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii cheltuieli pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 1-3 septembrie 2017
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna
 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
 8. Diverse

PRIMAR

BOGYA MIKLÓS


ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. augusztus 3- án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozat tervezet a Községi útak korszerüsítése és új híd építése című pályázat gazdasági és tehnikai aktualizált jelzőinek jóváhagyásáról
 2. Határozat tervezet a Községi útak korszerüsítése és új híd építése című pályázat bizonyos költségeinek megtérítéséről.
 3. Határozat tervezet a Kraszna-i napok szervezésének jóváhagyásáról valamint a helyi tanács hozzájárulásának meghatározásáról
 4. Határozat tervezet egy közreműködési szerződés megkötéséről a krasznai napok szervezése céljából
 5. Határozat tervezet 50 éves házasok díjazásának jóváhagyásáról
 6. Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa tisztségjegyzékének módosításáról.
 7. Határozat tervezet az ülést vezető elnök személyének megválasztásáról
 8. Különfélék

 

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER