Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 26.06.2018 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2018
  2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare
  3. Diverse.

 PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. június 26- án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

  1. Határozattervezet Kraszna község 2018. évi költségvetésének kiigazításáról
  2. Határozattervezet a ’Cserey-Goga’ Tehnológiai középiskola keretében működő Tinikomédiások színjátszócsoportjának útazási költségének megtérítésének jóváhagyásáról
  3. Különfélék

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER