Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară  pe data de 29.07.2022 ,  ora  8,00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  decontării unor cheltuieli de deplasare
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea ca unitate de învățământ antepreșcolar cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al comunei Crasna a Creșei
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni
 6. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2022 julius  29 – én 8,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

 1. Határozattervezet a krasznai önkormányzat 2022. évi költségvetése helyesbítésének jóváhagyásáról szóló, 2022.07.06-i polgármesteri rendelet validálásáról
 2. Határozattervezet Kraszna község 2022. évi költségvetése helyesbítésének jóváhagyásáról
 3. Határozattervezet az utazási költségek rendezéséről
 4. Határozattervezet  község helyi tanácsának alárendelt jogi személyiséggel rendelkező korai iskola előtti oktatási egység létrehozásáról
 5. Határozattervezet az önkormányzati ülés elnökének a következő három hónapra történő megválasztásáról
 6. Különfélék.

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER