Cariera

 Anunțurile posturilor scoase la concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de INSPECTOR, cu studii superioare clasa I, gradul profesional debutant


Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de INSPECTOR, cu studii superioare clasa I, gradul profesional superior, la
compartimentul urmărirea și executarea creanțelor bugetare.


 

UAT Crasna scoate la concurs postul contractual pe durată determinată  de Inspector de specialitate, debutant  – Ghid de  turism, la Centrul de informare turistică Crasna.

17.07.2017 Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe durata determinată de INSPECTOR, cu studii superioare clasa I, gradul profesional ASISTENT, la compartimentul urmărirea și executarea creanțelor bugetare.

10.07.2017 Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, cu studii superioare clasa I, gradul profesional asistent, la compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului

06.02.2017- Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, cu studii medii, clasa III, gradul profesional debutant, la compartimentul urmărirea și executarea creanțelor bugetare.

La sediul Primăriei comunei Crasna, va avea loc, la data de 09.03.2017, ora 9,00, – proba scrisă și la data de 13.03.2017- ora 9,00 proba de interviu, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant la compartiment evidența persoanelor.

Rerzultate proba scrisa la concursul din 09.03.2017 pentru ocuparea postului contractual de referent debutant la compartimentul evidenta persoanelor