2021

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 25.01.2021. privind validarea Dispoziţiei primarului nr.488/21.122020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 25.01.2021. privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 25.01.2021. privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 25.01.2021. privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea încheierii contractului de asociere intre Comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația FK Kraszna – FK Crasna

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 25.01.2021. privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 885 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53743 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 1164 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53746 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 1305 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53750 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 668 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.51346 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 604 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.51345 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 25.01.2021. privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni