2019

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 04.01.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 04.01.2019.Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018


HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 29.01.2019 Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul școlar 2019-2020

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 29.01.2019 Privind stabilirea slaraiilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Servicului Public de Asistență Socială

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică


HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 26.02.2019. privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

HOTARÂREA Nr.10.Din data de 26.02.2019.privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna – Meseşenii de Jos” județul Sălaj, precum şi pentru a face parte din Adunarea Generală și în Consiliul de Administraţie a Asociaţiei

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 26.02.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


HOTĂRÂREA NR.12

HOTĂRÂREA NR.13

HOTĂRÂREA NR.14

       ANEXA LA HOT.NR.14

HOTĂRÂREA NR.15


HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 25.04.2019. Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 25.04.2019. privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Filip Ioan din partea P.S.D.

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 25.04.2019.Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 25.04.2019. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020