Responsive Menu
Add more content here...

12.2011

HOTĂRÂREA Nr.97. din data de 20.12.2011. privind validarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011 prin Dispoziţia primarului nr.752/23.11.2011.

HOTĂRÂREA Nr.98. din data de 20.12.2011. privind validarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011 prin Dispoziţia primarului nr.781/12.12.2011

HOTĂRÂREA Nr.99. din data de 20.12.2011. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011.

HOTĂRÂREA Nr.100. din data de 20.12.2011. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.103. din data de 20.12.2011. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.

HOTĂRÂREA Nr.104. din data de 20.12.2011. privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

11.2011

HOTĂRÂREA Nr.95. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.96. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de muncă

10.2011

HOTĂRÂREA Nr.82. privind propunerea criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  în comuna Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.83. privind modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local Crasna nr.67/2008 privind  aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Crasna, care nu se supun înmatriculării Consiliul local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.84. privind  aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.85. privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Incze Susana Cecilia, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum de acces , din zona Kishosszu

HOTĂRÂREA Nr.87. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.88. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de muncă

HOTĂRÂREA NR.91. privind aprobarea completării Anexei nr.II al Hotărârii consiliului local Crasna nr.72/16.09.2010 privind aprobarea cotei de dezvoltare precum şi a preţurilor şi tarifelor  pentru activităţile prestate de SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA NR.93. privind modificarea anexei nr. 20- Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crasna, însuşită de către Consiliul local prin Hotărârea nr.23 din 21.09.1999 al Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.94. privind instrumentarea proiectului ,,Amenajarea infrastructurii  de protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Crasna,  judeţul Sălaj

09.2011

HOTĂRÂREA Nr.78. din data de 07.09.2011. Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.79. din data de 07.09.2011. Privind acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA”

HOTĂRÂREA Nr.80. din data de 07.09.2011. Aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului „Amenajarea drumurilor de acces la exploataţii agricole şi agenţi economici în comuna Crasna, judeţul Sălaj ”-  Modificare soluţie tehnică

HOTĂRÂREA Nr.81. din data de 07.09.2011. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

08.2011

HOTĂRÂREA Nr.68 din data de 24.08.2011. Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliul local Crasna pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.70 din data de 24.08.2011. Privind aprobarea organizării ”Zilelor Crasnei” și participarea Consiliului local la finanțarea acestor activități

HOTĂRÂREA Nr.71  din data de 24.08.2011. Privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.72 din data de 24.08.2011. Privind aprobarea drepturilor băneşti aferente  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de muncă

HOTĂRÂREA Nr.73 din data de 24.08.2011. Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție al Spitalului de boli cronice Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.74.Din data de 24.08.2011. Privind instrumentarea proiectului „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII  ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ”

HOTĂRÂREA Nr.75. din data de 24.08.2011. Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico – economici al  proiectului „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII  ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ”

HOTĂRÂREA Nr.76. din data de 24.08.2011. Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA”

HOTĂRÂREA Nr.77. din data de 24.08.2011. Privind acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA”

07.2011

HOTĂRÂREA Nr.63 din data de 05.07.2011. Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.64 din data de 05.07.2011. Privind încadrarea funcțională a unor străzi în drumuri comunale

HOTĂRÂREA Nr.65 din data de 05.07.2011. Privind modificarea anexei nr.20 – Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crasna, însușită de către Consiliul local prin Hotărârea nr.23 din 21.09.1999 al Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.67 din data de 05.07.2011. Privind instrumentarea proiectului ”Realizarea piste pentru bicicliști în comuna Crasna, județul Sălaj”

 

Comuna Crasna
Skip to content