Proiecte de hotărâri

Sedinta 28.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


 

PROIECT DE HOTARARE aprobare indicatori tehnico economici proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTARARE asigurare finantare proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.574/26.09.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării comunei Crasna la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea
achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE prvind implementarea proiectului „Infiintare centru multifunctional in localitatea Crasna, jud. Salaj”.pdf