Responsive Menu
Add more content here...

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 30.01.2018. Privind ințiințare puncte de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 30.01.2018. Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 30.01.2018. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 30.01.2018. Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 30.01.2018. privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică


HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 15.02.2018. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 15.02.2018. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 15.02.2018.Privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 15.02.2018.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 15.02.2018.Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj


HOTĂRÂREA Nr.14.Din data de 20.03.2018.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 20.03.2018. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.16.Din data de 20.03.2018. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.17.Din data de 20.03.2018. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2018, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 20.03.2018. privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, precum și numirea înlocuitorului acesteia


HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 24.04.2018. Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 24.04.2018. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 24.04.2018. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 24.04.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

A Nr.23. Din data de 24.04.2018. privind indexarea cu ata inlaiei a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelo locale i a alto taxe aiilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2019


HOTĂRÂREA Nr.24. Din data de 29.05.2018. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.25. Din data de 29.05.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.26. Din data de 29.05.2018. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.27. Din data de 29.05.2018. privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”

HOTĂRÂREA Nr.28. Din data de 29.05.2018. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


HOTĂRÂREA Nr.29. Din data de 26.06.2018. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 26.06.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare


HOTĂRÂREA Nr.31. Din data de 31.07.2018. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.32. Din data de 31.07.2018. privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 31.07.2018. Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 31.07.2018. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 31.07.2018. Privind aprobarea alocării unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 31.07.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 31.07.2018. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 31.07.2018. privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 31.07.2018. privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.


HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 21.08.2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor ”Zilelor Crasnei”

HOTĂRÂREA Nr.41. Din data de 21.08.2018, privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local

HOTĂRÂREA Nr.42. Din data de 21.08.2018, privind viramente de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2018


HOTĂRÂREA Nr.43. Din data de 20.09.2018. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.44. Din data de 20.09.2018. privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

HOTĂRÂREA Nr.45. Din data de 20.09.2018. privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.46. Din data de 20.09.2018. Privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei”

HOTĂRÂREA Nr.47. Din data de 20.09.2018. Privind completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.34/31.07.2018 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.48. Din data de 20.09.2018. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.49. Din data de 20.09.2018. privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Huseni, Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.50. Din data de 20.09.2018. privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.51. Din data de 20.09.2018. privind aprobarea documentației P.U.Z. ”Introducere în intravilanul loc. Crasna, com. Crasna, în scopul construirii de locuințe unifamiliale, cu regim mic de înălțime”

HOTĂRÂREA nr. 52. din 20 septembrie 2018 prvind implementarea proiectului „DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII, CRASNA, județul Sălaj”


HOTĂRÂREA Nr.53. Din data 30.10.2018. Cu privire la transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc
Crasna nr.725

HOTĂRÂREA Nr.54.Din data de 30.10.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.55.Din data de 30.10.2018.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.56. Din data de 30.10.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.57.Din data de 30.10.2018. Privind aprobarea achitării valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere și achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere


HOTĂRÂREA Nr.58.Din data de 27.11.2018.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.59.Din data de 27.11.2018.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.60.Din data de 27.11.2018. Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

HOTĂRÂREA Nr.61.Din data de 27.11.2018.Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

HOTĂRÂREA Nr.62.Din data de 27.11.2018.Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.63.Din data de 27.11.2018.Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unor bunuri către SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.64.Din data de 27.11.2018. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.65.Din data de 27.11.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.66. Din data de 27.11.2018. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.67. Din data de 27.11.2018. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.68.Din data de 27.11.2018. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017


HOTĂRÂREA Nr.69.Din data de 18.12.2018. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.70.Din data de 18.12.2018. privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.71.Din data de 18.12.2018. Privind completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.53/30.10.2018 cu privire la transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725

HOTĂRÂREA Nr.72. Din data de 18.12.2018. atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 751 mp, situat în extravilanul localității Crasna

Comuna Crasna
Skip to content