2018

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 30.01.2018. Privind ințiințare puncte de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 30.01.2018. Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 30.01.2018. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 30.01.2018. Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 30.01.2018. privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică


HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 15.02.2018. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 15.02.2018. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 15.02.2018.Privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 15.02.2018.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 15.02.2018.Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj


HOTĂRÂREA Nr.14.Din data de 20.03.2018.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 20.03.2018. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.16.Din data de 20.03.2018. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.17.Din data de 20.03.2018. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2018, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 20.03.2018. privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, precum și numirea înlocuitorului acesteia