Responsive Menu
Add more content here...

Administrația pricepută, cu spirit de inițiativă, inteligentă, capabilă, prestatoare în slujba cetățeanului pentru viitorul comunei

Comuna Crasna este o localitate cu cea mai frumoasă situare geografică a Sălajului , care se bucură de un trecut istoric demn, atestat istoric sub denumirea de Cetatea Crasnei.

Noțiunile râul Crasna, cetatea Crasnei, comuna Crasna, zona Crasnei sunt strâns legate de râul care străbate localitatea.

Administrația publică locală actuală depune toate eforturile posobile pentru asigurarea unor condiții de viață optime pentru locuitorii comunei Crasna. Însă numai o administrație publica locală cu spirit de inițiativă, pricepută și capabilă va fi în stare să răspundă la provocările actuale, pentru a crea o societate puternică și calificată pentru nevoile prezente. și să întărească societatea civilă rurală actuală în spirit de competivitate, într-un mod de a asigura păstrarea valorilor proprii, a potențialului local și spiritul inovator pe calea modernizării. Spiritul de inițiativă se referă la ideile, găndurile. sau acțiunile care generează o nouă activitate pe calea dezvoltării in diferite domenii, prin care se poate implementa îmbunătățirea nivelului de trăi  al locuitorilor comunei, și creșterea capacității competitive a acestora față de alte unități administrativ – teritoriale în domeniul economic, infrastructură, cultură, educație, învățămănt, resurse umane, întreprinzătorii mici și mijlocii, prestări servicii, sănătate, asistență socială, etc.Pop Imre

Administrația publică locală trebuie să sprijine procesul de păstrare a tradiției și modernizare localității, astfel incăt acestea să se realizeze concomitent și acești factori să contribuie împreună la consolidarea și întărirea comunității noastre.

În Europa avem posibilitatea de apropiere a comunitățiilor, deoarece nu mai există barieri fizice sau spirituale între noi. Să ne unim eforturile locale și de peste hotare, pentru a face comuna noastră căt mât mai frumoasă, nu doar pentru Europa ci și pentru noi înșine! Să ne păstrăm tradițiile, pentru că viitorul este prezentul construit pe trecut! Să ne uităm, că cei plecați și cei rămași în Crasna sunt mugurii Europei, sunt ca și copacii: oriunde ar crește se vor hrăni numai din propriile rădăcini.

  Cu deosebit respect, Pop Emeric, primarul comunei Crasna


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder
Comuna Crasna
Skip to content