Responsive Menu
Add more content here...

Administrația pricepută, cu spirit de inițiativă, inteligentă, capabilă, prestatoare in slujba cetățeanului pentru viitorul comunei


Comuna Crasna este o localitate cu cea mai frumoasă situare geografică a Sălajului , care se bucură de un trecut istoric demn, atestat istoric sub denumirea de Cetatea Crasnei.

Noțiunile raul Crasna, cetatea Crasnei, comuna Crasna, zona Crasnei sunt strans legate de raul care străbate localitatea.

Administrația publică locală actuală depune toate eforturile posobile pentru asigurarea unor condiții de viață optime pentru locuitorii comunei Crasna. Insă numai o administrație publica locală cu spirit de inițiativă, pricepută și capabilă va fi in stare să răspundă la provocările actuale, pentru a crea o societate puternică și calificată pentru nevoile prezente. și să intărească societatea civilă rurală actuală in spirit de competivitate, Intr-un mod de a asigura păstrarea valorilor proprii, a potențialului local și spiritul inovator pe calea modernizării. Spiritul de inițiativă se referă la ideile, găndurile. sau acțiunile care generează o nouă activitate pe calea dezvoltării in diferite domenii, prin care se poate implementa imbunătățirea nivelului de trăi  al locuitorilor comunei, și creșterea capacității competitive a acestora față de alte unități administrativ – teritoriale in domeniul economic, infrastructură, cultură, educație, Invățămănt, resurse umane, intreprinzătorii mici și mijlocii, prestări servicii, sănătate, asistență socială, etc.

Administrația publică locală trebuie să sprijine procesul de păstrare a tradiției și modernizare localității, astfel incăt acestea să se realizeze concomitent și acești factori să contribuie impreună la consolidarea și intărirea comunității noastre.

In Europa avem posibilitatea de apropiere a comunitățiilor, deoarece nu mai există barieri fizice sau spirituale intre noi. Să ne unim eforturile locale și de peste hotare, pentru a face comuna noastră căt mai frumoasă, nu doar pentru Europa ci și pentru noi inșine! Să ne păstrăm tradițiile, pentru că viitorul este prezentul construit pe trecut! Să ne uităm, că cei plecați și cei rămași in Crasna sunt mugurii Europei, sunt ca și copacii: oriunde ar crește se vor hrăni numai din propriile rădăcini.

  Cu deosebit respect,

Kovács István, primarul comunei Crasna

Comuna Crasna
Skip to content