Responsive Menu
Add more content here...

 

Nume: Lazăr

Prenume: Veturia

Funcția: Secretar

 

 

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Conform legilor in vigoare, secretarul  este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

  • Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către primar.
  • Secretarul indeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 117 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală.

 

Comuna Crasna
Skip to content