PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului privind predarea – preluarea personalului medico – sanitar de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico – sanitar angajat de autoritatea administraţiei publice locale

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de Sport, comuna Crasna, sat Crasna nr.553, județul Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, aprobată prin Hotărârea consiliului local al comunei Crasna nr.48 din data de 12.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, nocturnă și peluză, situat în comuna Crasna, sat. Crasna nr.38/A, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația Silvafun

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2024, a Comunei Crasna

Comuna Crasna
Skip to content