Responsive Menu
Add more content here...

12.2012

HOTĂRÂREA Nr.129.din data de 18.12.2012.privind aprobarea decontării unor cheltuieli al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.130.din data de 18.12.2012.pentru modificarea Hotărârii nr.12/25.02.2010 al consiliului local Crasna privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj a terenului pentru construirea Staţiei de transfer, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.132.din data de 18.12.2012.privind completarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

HOTĂRÂREA Nr.133.din data de 18.12.2012.privind aprobarea completării LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI A.N.L

11.2012

HOTĂRÂREA Nr.119.din data de 20.11.2012. privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.121.din data de 20.11.2012.privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

10.2012

HOTĂRÂREA Nr.100. din data de 02.10.2012. privind înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfășoară pe raza comunei Crasna.

 HOTĂRÂREA Nr.101. din data de 02.10.2012.privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA”

HOTĂRÂREA Nr.102.din data de 02.10.2012.privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

HOTĂRÂREA Nr.103.din data de 02.10.2012.privind validarea rectificării bugetului consiliului local Crasna pe anul 2012 prin Dispoziţia primarului nr.530/28.09.2012

HOTĂRÂREA Nr.105.din data de 02.10.2012.privind aprobarea organizării evenimentului “Zilele Culturale ale Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.106.din data de 02.10.2012.privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.109.din data de 30.10.2012.Aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.110.din data de 30.10.2012.privind aprobarea contractului cadru de închiriere și stabilirea chiriei pentru locuinţele ANL

HOTĂRÂREA Nr.111.din data de 30.10.2012.privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013

HOTĂRÂREA Nr.112.din data de 30.10.2012.privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă

09.2012

HOTĂRÂREA Nr.89. din data de 18.09.2012. privind validarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2012 prin Dispoziţia primarului nr.508/13.09.2012 și nr.509/14.09.2012

HOTĂRÂREA Nr.90. din data de 18.09.2012. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2012

HOTĂRÂREANr.91. din data de 18.09.2012. privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Crasna în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.92. din data de 18.09.2012. privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Crasna în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul
Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.93. din data de 18.09.2012. privind aprobarea diminuării sumei alocate pentru servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții în cadrul proiectului “Amenajarea drumurilor de acces la exploatații agricole și agenți economici în comuna Crasna, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.94. din data de 18.09.2012. privind aprobarea diminuării sumei alocate pentru servicii de proiectare tehnică în cadrul proiectului “Amenajarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor în comuna Crasna, Județul Sălaj”

HOTĂRÂREANr.95. din data de 18.09.2012. privind aprobarea de modificări tehnice la proiectul “Reabilitarea infrastructurii tehnico- edilitare și dezvoltarea serviciilor sociale și culturale în com. Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.96. din data de 18.09.2012. privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL a Listei solicitanţilor care nu au acces la locuinţă A.N.L

HOTĂRÂREA Nr.97. din data de 18.09.2012. privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

HOTĂRÂREA Nr.98. din data de 18.09.2012. privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.99. din data de 18.09.2012. privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din amenajare CES Crasna amonte Vîrșolț, sbh Valea Marinului, județul Sălaj”

08.2012

HOTĂRÂREA Nr.74. din data de 28.08.2012. privind desemnarea persoanei pentru gestionarea activităților de ecarisare a teritoriului

HOTĂRÂREA Nr.75. din data de 28.08.2012. privind desemnarea reprezentantului Comunei Crasna în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES Sălaj”, precum și în Adunarea generală a Asociației

HOTĂRÂREA Nr.76. din data de 28.08.2012. privind aprobarea asocierii Comunei Crasna cu unităţile administrativ-teritoriale: Judeţul Sălaj, Comuna Bălan şi Comuna Mirşid pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sălaj Plus ”

HOTĂRÂREA Nr.77. din data de 28.08.2012. privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL

HOTĂRÂREA Nr.78. din data de 28.08.2012. privind modificarea și completarea anexei nr.II al Hotărârii consiliului local nr.4/31.01.2012 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.79. din data de 28.08.2012. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă

HOTĂRÂREA Nr.80. din data de 28.08.2012. privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.81. din data de 28.08.2012. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.82. din data de 28.08.2012. privind aprobarea modificării şi completării organigramei și statului de funcţii al Centrului de îngrijire şi asistenţă socială pentru persoane vârstnice şi pentru persoane cu handicap – Crasna

HOTĂRÂREA Nr.83. din data de 28.08.2012. privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele îngrijite în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a persoanelor vîrstnice şi a persoanelor cu handicap Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.84. din data de 28.08.2012. privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului public de salubrizare, a regulamentului, studiului de oportunitate, caietului de sarcini, respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL în condițiile art. 311 din Legea 51/2006

HOTĂRÂREA Nr.85. din data de 28.08.2012. privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA

HOTĂRÂREA Nr.86. din data de 28.08.2012. privind aprobarea studiului de oportunitate și a concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2400 mp

HOTĂRÂREA Nr.87. din data de 28.08.2012. privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Breda Ștefan din partea U.D.M.R.

HOTĂRÂREA Nr.88. din data de 28.08.2012. privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

07.2012

HOTĂRÂREA Nr.61. din data de 24.07.2012. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.62. din data de 24.07.2012. privind aprobarea Statului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.63. din data de 24.07.2012. privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.64. din data de 24.07.2012. privind aprobarea regulamentului de ordine interioară

06.2012

HOTĂRÂREA Nr.48. din data de 07.06.2012. privind încheierea între Secţia 6 Poliţie Rurală Crasna și Comuna Crasna- Poliția Locală a unui Protocol de colaborare pentru iniţierea unor programe şi acţiuni comune privind luarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, de evitare a actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi liniştii publice precum şi a disciplinei rutiere pe raza comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.49. din data de 07.06.2012. privind încheierea unui PLAN DE COOPERARE, între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj / Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj – Napoca şi Comuna Crasna – compartiment Poliţia Locală, privind executarea în comun a unor acţiuni specifice.

HOTĂRÂREA nr. 51 din 20.06.2012, privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA nr. 52 din 20.06.2012, privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA nr. 53 din 20.06.2012, privind constituirea Consiliului local al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA nr. 54 din 20.06.2012, privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

HOTĂRÂREA nr. 55 din 20.06.2012, privind alegerea viceprimarului comunei CRASNA.

HOTĂRÂREA nr.56 din 20.06.2012, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.57. din data de 26.06.2012., privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.58. din data de 26.06.2012., privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.

HOTĂRÂREA Nr.59. din data de 26.06.2012., privind însușirea modificărilor tehnice ale proiectului “Înfiinţare centru de informare turistică şi în comuna Crasna, judeţul Sălaj”.

HOTĂRÂREA Nr.60. din data de 26.06.2012. privind aprobarea întocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea unui teren în vederea construirii unei hale de producție.

05.2012

HOTĂRÂREA Nr.42. din data de 22.05.2012. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.44. din data de 22.05.2012. privind delegarea administrării capelei, aflată în domeniul privat al comunei Crasna, situată în cimitirul comunal Crasna, către SC CRASNA SERV SRL și aprobarea taxei de închiriere a capelei

HOTĂRÂREA Nr.47. din data de 22.05.2012. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă

04.2012

HOTĂRÂREA Nr.35. din data de 11.04.2012. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.36. din data de 11.04.2012. privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice și persoane cu handicap Crasna

HOTĂRÂREA Nr.37. din data de 11.04.2012. privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA

HOTĂRÂREA NR.38. din data de 11.04.2012. privind cofinaţarea proiectului
”Arhivele popoarelor – valorile care ne reprezintă”

HOTĂRÂREA Nr.39. din data de 24.04.2012. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.41. din data de 24.04.2012. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă

03.2012

HOTĂRÂREA Nr.28. din data de 27.03.2012. privind aprobarea măsurilor ce se impun a fi intreprinse pentru asigurarea participării cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici din comună, la acţiunile care vizează buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.30. din data de 27.03.2012. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.

HOTĂRÂREA Nr.31. din data de 27.03.2012. privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2012.

HOTĂRÂREA Nr.34. din data de 27.03.2012. privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

02.2012

HOTĂRÂREA Nr.18. din data de 28.02.2012., privind aprobarea retragerii comunei CRASNA din Grupul de Acţiune Locală “Ţara Silvaniei”.

HOTĂRÂREA Nr.19. din data de 28.02.2012. privind participarea COMUNEI CRASNA la înfiinţarea ASOCIAŢIEI Grup de Acţiune Locală Valea Crasnei şi Barcăului.

HOTĂRÂREA Nr.20. din data de 28.02.2012. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.

HOTĂRÂREA Nr.21. din data de 28.02.2012. privind aprobarea Planului local de acţiune 2012-2013 privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.22. din data de 28.02.2012. privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.23. din data de 28.02.2012. Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011.

HOTĂRÂREA Nr.24. din data de 28.02.2012. privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier, în cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii tehnico edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi culturale în com.Crasna, judeţul Sălaj”.

HOTĂRÂREA Nr.25. din data de 28.02.2012. privind aprobarea proiectului
„A doua şansă – o cale spre un loc de muncă mai bun“

01.2012

HOTĂRÂREA Nr.1.din data de 31.01.2012 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Crasna pe anul 2011

HOTĂRÂREA Nr.2. din data de 21.01.2012 privind adoptarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.3. din data de 31.01.2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC CRASNA SERV SRL în care Consiliul local al Comunei Crasna deţine calitatea de unic acţionar

HOTĂRÂREA Nr.4. din data de 31.01.2012 privind aprobarea cotei de dezvoltare precum şi a preţurilor şi tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.5. din data de 31.01.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.100/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.6. din data de 31.01.2012 privind aprobarea modificării denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar din raza comunei Crasna începând anul şcolar 2012-2013

HOTĂRÂREA Nr.7. din data de 31.01.2012. privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2012-2013

HOTĂRÂREA Nr.8. din data de 31.01.2012. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.10. din data de 31.01.2012. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.11. din data de 31.01.2012. privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.12. din data de 31.01.2012. privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea, închirierea acestora.

HOTĂRÂREA Nr.13. din data de 31.01.2012 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă

HOTARÂREA Nr.14. din data de 31.01.2012. privind aprobarea derulării programului
„Promovarea valorilor familiale şi culturale” al Consiliului Local al comunei Crasna

 

Comuna Crasna
Skip to content