Responsive Menu
Add more content here...

 

 

Nume: Vincze 

Prenume: Alexandru

Funcția: Viceprimar

 

 

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Conform legilor in vigoare Consiliul Local alege din randul membrilor săi – viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor in funcţie.

  • Viceprimarul exercită atribuţiile care si sunt delegate de către primar, in condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215 /  2001 privind administraţia publică locală.
Comuna Crasna
Skip to content