HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 08.01.2024. Pentru validarea Dispoziţiei primarului nr.615/19.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 08.01.2024. privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2024-2025

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 08.01.2024. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni


HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 08.02.2024.Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2024

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea Protocolului privind predarea – preluarea personalului medico – sanitar de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico – sanitar angajat de autoritatea administraţiei publice locale

HOTĂRÂRE Nr.6. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 08.02.2024. privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de Sport, comuna Crasna, sat Crasna nr.553, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea încetării asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, aprobată prin Hotărârea consiliului local al comunei Crasna nr.48 din data de 12.05.2022

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, nocturnă și peluză, situat în comuna Crasna, sat. Crasna nr.38/A, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația Silvafun

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2024, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea decontării a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 08.02.2024. Pentru modificarea anexei la Hotărârea consiliului local al comunei Crasna nr.11/25.01.2021 privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare către Compania de Apă Someș S.A.


 

Comuna Crasna
Skip to content