Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară  pe data de 19.04.2021 ,  ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC CRASNA SERV SRL pe anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020
 5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA în A.G.A. ADI ECODES privind majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Crasna
 8. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pentru următoarele trei luni
 9. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2021 április  19 – én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozat tervezet Kraszna község költségvetésének jóváhagyásáról a 2021–es évre.
 2. Határozat tervezet a helyi költségvetés 2020. költségvetési év végétől származó éves többletének felhasználásának jóváhagyásáról
 3. Határozat tervezet C. CRASNA SERV S.R.L. költségvetésének jóváhagyásáról a 2021 –es évre.
 4. Határozat tervezet a C. CRASNA SERV S.R.L. adminisztrátora beszámolója, a mérleg és eredménykimutatás 2020. évi jóváhagyásáról
 5. Határozat tervezet az adószintek, az adók, a helyi adók és a hozzájuk hasonlított egyéb adók, bírságok inflációs indexálása a 2022 pénzügyi évre.
 6. Határozat-tervezet a polgármester felhatalmazásáról Kraszna Község képviseletével az  ADI ECODES  a 777 / 2018.09.25-i átruházási megállapodás keretében alkalmazott tarifák emeléséről kiigazítással és strukturális módosítással
 7. Határozattervezet a krasznai község statútumának jóváhagyásáról
 8. Határozat tervezet  az ülést vezető elnök személyének megválasztásáról
 9. Különfélék.

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER