Responsive Menu
Add more content here...

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR 

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară de îndata pe data de 21.06.2024 ,  ora 7,30 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a veniturilor salariale existente, ale angajaților funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Crasna, începând cu luna iunie 2024.
  2. Proiect de hotărâre Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Zilele familiei” în perioada 22.06.2024-23.06.2024.
  3. Diverse .

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

 

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2024 június 21 – én 7,30 órai kezdettel

ÖSSZEHÍVOM

 

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

  1. Határozattervezet a Kraszna község polgármestere szakosított apparátusának, valamint a Kraszna község helyi tanácsának alárendelt egyéb közintézmények és szolgáltatások “Közigazgatás” foglalkozási családon belüli meglévő bérjövedelmek 2023 decemberére biztosított szinthez képest 10%-kal történő emelésének jóváhagyásáról, 2024 júniusától kezdődően
  2. Határozattervezet a “Családi Napok” rendezvény szervezésének és lebonyolításának jóváhagyásáról a 2024.06.22-2024.06.23. közötti időszakban.
  3. Különfélék

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER


Comuna Crasna
Skip to content