Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară  pe data de 22.07.2021 ,  ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2021, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna
  3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni
  4. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2021 június 22 – én 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

  1. Határozattervezet Kraszna község költségvetésének kiigazitásának jóváhagyásáról a 2021–es évre.
  2. Határozattervezet a krasznai község helyi 2021-s költségvetéséből bizonyos pénzügyi formáknak odaítéléséről a törvény által elismert vallási felekezeteknek amelyek Kraszna község területén működnek.
  3. Határozattervezet a helyi tanács ülést vezető elnökének három hónapra való megválasztásáról
  4. Különfélék.

 KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER