Responsive Menu
Add more content here...

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară pe data de 15.03.2024 ,  ora 7,30 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC CRASNA SERV SRL
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC CRASNA PREST SRL
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2023
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2024
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ”Jubileul de 25 de ani al teatrului amator Tinikomediasok“ și participarea Consiliului local Crasna la finanțarea acesteia
 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar comunal, la comuna Crasna
 7. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ROMÁNIA

SZILÁGY MEGYE

KRASZNA KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2024 március 15 – én 7,30 órai kezdettel

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozattervezet SC CRASNA SERV SRL 2024. évi költségvetésének jóváhagyásáról
 2. Határozattervezet SC CRASNA PREST SRL 2024. évi költségvetésének jóváhagyásáról
 3. Határozattervezet a helyi költségvetés 2023-as költségvetési év végén keletkező éves többlete felhasználásának jóváhagyása
 4. Határozattervezet Kraszna község 2024. évi költségvetésének kiígazításának jóváhagyásáról
 5. Határozattervezet a “Tinikomediasok amatőr színházcsoport 25 éves jubileuma” rendezvény szervezésének jóváhagyásáról és a Helyi Tanács részvételéről annak finanszírozásában
 6. Határozattervezet a községben megüresedett községi könyvtárosi állás betöltésére irányuló versenybizottság és a fellebbezések megoldásával foglalkozó bizottság létrehozásáról
 7. Különfélék

KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER

Comuna Crasna
Skip to content