Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă de îndată  pe data de 29.06.2022 ,  ora  8,00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2022, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2022 și aprobarea Programului pentru anul  2022 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret
  4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Căminului Cultural din comuna Crasna”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia
  6. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între Pap David  și o locuință vacantă și încheierea de contract de închiriere
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
  9. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN