Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară de îndată pe data de 26.05.2023 ,  ora  7,30 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului local nr.32/30.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării unei poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Crasna
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii consiliului local nr.26/27.02.2023 privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE SPORT”
  4. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN