Ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA

PRIMAR

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară  pe data de 20.10.2021 ,  ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.418/27.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ULITE IN COMUNA CRASNA, județul SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, comuna Crasna județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MARIN COMUNA CRASNA, jud. SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat, la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”
 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare- decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității Marin, comuna Crasna, jud. Sălaj
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna
 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni
 13. Diverse.

PRIMAR

KOVACS ISTVÁN


ÖSSZEHÍVÓ

A 2019/57 számú sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási kód, valamint a 134. cikkely 1-es bekezdésének a) pontja alapján, 2021 október 20 – án 14,00 órai kezdettel 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának ülését, a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozattervezet a Polgármester 418/27.09.2021 Kraszna község 2021. évi költségvetésének helyesbítéséről szóló rendelkezésének igazolásáról
 2. Határozattervezet Kraszna község 2021. évi költségvetésének helyesbítéséről
 3. Határozattervezet a 4. számú melléklet kiegészítéséről  a Kraszna község köztulajdoni leltárának előirányzatáról szóló, 1999.09.21-i 23. számú helyi tanács határozatához
 4. Határozattervezet Kraszna község köztulajdonában levő ingatlan átadásáról a Szilagy megye köztulajonába
 5. Határozattervezet a finanszírozási kérelem és az általános becslés jóváhagyásáról az “UTCÁK KORSZERŰSÍTÉSE KRASZNA KÖZSÉGBEN, SZILÁGY megyében” beruházási cél létrehozásáról az “Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programon keresztül
 6. Határozattervezet a finanszírozási kérelem és az általános becslés jóváhagyásáról az “HÍD A MÁRONI PATAK FELETT, KRASZNA KÖZSÉGBEN, SZILÁGY megyében” beruházási cél létrehozásáról az “Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programon keresztül
 7. Határozattervezet a finanszírozási kérelem és az általános becslés jóváhagyásáról az “HÍD A MARTOLCA PATAK FELETT, HOSSZUASZÓN, SZILÁGY megyében” beruházási cél létrehozásáról az “Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programon keresztül
 8. Határozattervezet a finanszírozási kérelem és az általános becslés jóváhagyásáról az “”UTCÁK KORSZERŰSÍTÉSE MARONBAN KRASZNA KÖZSÉG, SZILÁGY megyében”” beruházási cél létrehozásáról az “Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programon keresztül
 9. A fennmaradó munkák aktualizált általános becslésének jóváhagyásáról az “NAPKÖZIS ÓVODA, Kraszna település, Kraszna község, Szilágy megye” célkitűzés keretében
 10. Határozattervezet a Someș-Tisa Vízgyűjtő Igazgatósággal a Sălaj Vízgazdálkodási Rendszeren keresztül az v. vízfolyás újraprofilozási-dekolmatizációs munkálatainak megvalósítására vonatkozó együttműködési szerződés jóváhagyásáról, Maron, kataszteri kód II.2., Maron beépített területén, Kraszna község, Szilágy megye.
 11. Határozattervezet a Kraszna község területén folytatott kereskedelmi tevékenységek és piaci szolgáltatások szervezéséről és folytatásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
 12. Határozattervezet a képviselő-testület elnökének három hónapos megválasztásáról
 13. Különfélék.

 KOVACS ISTVÁN

POLGÁRMESTER