Responsive Menu
Add more content here...
  • Birou buget, contabilitate, casierii
Principalele atribuții:
  •  intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  •  executia bugetului local, prin inregistrarea corecta si la timp a tuturor operatiunilor privind drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate, obligatiile legale de plata, subventii si sume defalcate primite de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executiei bugetului local prin inchiderea conturilor de venituri se cheltuieli;
  • intocmirea lunara a balantei de verificare si a registrelor legale obligatorii;
  • inventarierea patrimoniului;
  • intocmirea fiselor fiscale, a declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, de somaj si sanatate;
  • intocmirea trimestriala si anuala a situatiei financiare privind situatia patrimoniului aflat in administare si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
Comuna Crasna
Skip to content